Disclaimer & Copyright

Wij verkopen artikelen voor eigen gebruik of om cadeau te geven. Onze producten mogen niet doorverkocht worden aan derden. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de producten van House of Vonkies te verveelvoudigen en/of onder een andere (al dan niet eigen) naam in het handelsverkeer te brengen. (Bij een wholesale of dropship regeling gelden de afspraken/overeenkomst die wij daarvoor maken of gemaakt hebben)

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.vonkieskids.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.vonkieskids.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vonkieskids.nl

Copyright ©

Op alle ontwerpen en foto’s van House of Vonkies heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House of Vonkies niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.naomivonk.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Prijswijzigingen voorbehouden

De collectie wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer zichtbaar zijn in de webshop, maar je kunt altijd contact opnemen.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar houseofvonkies@gmail.com